مسابقه‌های ورزشی

رتبه سوم تیم والیبال

تیم والیبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام سوم را کسب کرد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: 

نایب قهرمانی تیم بسکتبال

تیم بسکتبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: 

نایب قهرمانی تیم هندبال

تیم هندبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: 

مسابقه شطرنج

صفحه‌­ی شطرنج هم ورق خورد

دسته‌بندی صفحه‌ها: