قهرمانی تیم بسکتبال ۳*۳

تیم بسکتبال ۳ نفره دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات ورزشی اداره آموزش و پروش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام قهرمانی رسید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: