قهرمانی تیم بسکتبال

 

تیم بسکتبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات ورزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام قهرمانی رسید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: