رتبه سوم هندبال تهران

تیم هندبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول به عنوان نماینده تیم هندبال آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در مسابقات قهرمانی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام سوم دست یافت.

دسته‌بندی صفحه‌ها: