نشانی: خیابان کارگر شمالی، خیابان بیستم، پلاک ۸۳، کدپستی ۱۴۳۹۹۵۴۳۸۱

تلفن: ۸۸۳۵۹۳۰۷ - ۰۲۱

ایمیل: aeonems@gmail.com