شورای معلمان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ادبیات: آقای ذُکا اسدی، آقای میرزاعلی، آقای برکت، آقای نامور، آقای حیدری

عربی: آقای میرزاعلی، آقای خزانه نیا، آقای دستورانی

دینی و قرآن: آقای ثناگو، آقای قدرت، آقای برجیس

زبان انگلیسی: آقای فرزو، آقای علایی

زبان آلمانی: آقای بازرگان، آقای رجب

ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای اسماعیل نژاد

اجتماعی: آقای مولانا

تاریخ: آقای عظیمی، آقای شهشهانی

کاروفناوری: آقای میرزاقلی، آقای آشوری

ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای غندالی، آقای مختاری، آقای فروغی

هندسه: آقای معصومی، آقای حقگوی، آقای فرحی مقدم

کامپیوتر: آقای طاهری

فیزیک: آقای رنجبری، آقای مدنی، آقای آشوری

شیمی: آقای راسخ، آقای رحمانی

زیست: آقای رحمانی، آقای صبور

 

بازگشت به سردر