مسأله‌ی امروز

رمز مورد علاقه

آروین سهامی

"رمز مورد علاقه" نوشته آروین سهامی، دانش آموز پایه هشتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول را در ماهنامه برهان ریاضی متوسطه اول، شماره ۸۷، بهمن ۹۵ بخوانید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: